ELFde openbare verslag

30 maart 2024. Dit is het elfde openbare verslag van curatoren ex art. 73a Faillissementswet. 

Het eerste verslag werd uitgebracht op 18 december 2020, het tweede verslag op 19 maart 2021, het derde verslag op 23 juni 2021, het vierde verslag op 20 september 2021, het vijfde verslag op 23 december 2021, het zesde verslag op 5 april 2022, het zevende verslag op 22 juli 2022, het achtste verslag op 30 december 2022, het negende verslag op 6 juni 2023 en het tiende verslag op 24 november 2023.

Download
Elfde openbare verslag
Elfde openbare verslag.pdf
Adobe Acrobat document 115.8 KB


TIende openbare verslag

Dit is het tiende openbare verslag van curatoren ex art. 73a Faillissementswet. 

Het eerste verslag werd uitgebracht op 18 december 2020, het tweede verslag op 19 maart 2021, het derde verslag op 23 juni 2021, het vierde verslag op 20 september 2021, het vijfde verslag op 23 december 2021, het zesde verslag op 5 april 2022, het zevende verslag op 22 juli 2022, het achtste verslag op 30 december 2022 en het negende verslag op 6 juni 2023.

Download
Tiiende openbare verslag
Tiende openbare verslag.pdf
Adobe Acrobat document 119.1 KB


Negende openbare verslag

8 juni 2023. Dit is het negende openbare verslag van curatoren ex art. 73a Faillissementswet. 

Het eerste verslag werd uitgebracht op 18 december 2020, het tweede verslag op 19 maart 2021, 

het derde verslag op 23 juni 2021, het vierde verslag op 20 september 2021, het vijfde verslag op 23 december 2021, het zesde verslag op 5 april 2022, het zevende verslag op 22 juli 2022 en het achtste verslag op 30 december 2022.

Download
Negende openbare verslag
Negende openbare verslag.pdf
Adobe Acrobat document 178.6 KB
Download
Financieel en actuarieel rapport 2022 Q4
Financieel Actuarieel rapport Q4 2022 cu
Adobe Acrobat document 700.3 KBAchtste openbare verslag

30 december 2022. Vandaag hebben de curatoren van Conservatrix, Willem Jan van Andel en Noor Zetteler, het achtste openbare verslag in het faillissement van Conservatrix uitgebracht.

Download
Achtste openbare verslag
Achtste openbare verslag.pdf
Adobe Acrobat document 102.5 KB

Zevende openbare verslag

22 juli 2022. Vandaag hebben de curatoren van Conservatrix, Willem Jan van Andel en Noor Zetteler, het zevende openbare verslag in het faillissement van Conservatrix uitgebracht. Bij dit verslag is ook het Financieel & Actuarieel rapport over Q1 2022 als bijlage toegevoegd.

Download
Zevende openbare verslag
Zevende openbare verslag.pdf
Adobe Acrobat document 134.0 KB
Download
Financieel en actuarieel rapport 2022 Q1
Financieel & Actuarieel rapport Q1 2022.
Adobe Acrobat document 320.1 KB


Zesde openbare verslag

5 april 2022. Vandaag hebben de curatoren van Conservatrix, Willem Jan van Andel en Noor Zetteler, het zesde openbare verslag in het faillissement van Conservatrix uitgebracht. Bij dit verslag is ook het Financieel & Actuarieel rapport Q4 2021als bijlage toegevoegd.

Download
Zesde openbare verslag
Zesde openbare verslag.pdf
Adobe Acrobat document 2.1 MB

Vijfde openbare verslag

23 december 2021. Vandaag hebben de curatoren van Conservatrix, Willem Jan van Andel en Noor Zetteler, het vijfde openbare verslag in het faillissement van Conservatrix uitgebracht. Bij dit verslag is ook het Financieel & Actuarieel rapport Q3 2021 toegevoegd.

Download
Vijfde openbare verslag
Vijfde openbare verslag.pdf
Adobe Acrobat document 124.2 KB
Download
Financieel en actuarieel rapport 2021 Q3
Financieel & Actuarieel rapport Q3 2021.
Adobe Acrobat document 448.9 KB


VIERDE openbare verslag

20 september 2021. Vandaag hebben de curatoren van Conservatrix, Willem Jan van Andel en Noor Zetteler, het vierde openbare verslag in het faillissement van Conservatrix uitgebracht. Bij dit verslag is ook het Financieel & Actuarieel rapport Q2 2021 toegevoegd.

Download
Vierde openbare verslag
Vierde openbare verslag.pdf
Adobe Acrobat document 154.5 KB
Download
Finacieel en actuarieel rapport 2021 Q2
Financieel & Actuarieel rapport Q2 2021.
Adobe Acrobat document 343.5 KB


DERDE openbare verslag

23 juni 2021. Vandaag hebben de curatoren van Conservatrix, Willem Jan van Andel en Noor Zetteler, het derde openbare verslag in het faillissement van Conservatrix uitgebracht. Bij dit verslag is ook het Financieel & Actuarieel rapport Q1 2021 toegevoegd.

Download
Derde openbare verslag
Derde openbare verslag.pdf
Adobe Acrobat document 185.2 KB
Download
Financieel en actuarieel rapport 2021 Q1
Financieel & Actuarieel rapport Q1 2021.
Adobe Acrobat document 321.9 KB


TweeDE openbare verslag

19 maart 2021. Vandaag hebben de curatoren van Conservatrix, Willem Jan van Andel en Noor Zetteler, het tweede openbare verslag in het faillissement van Conservatrix uitgebracht. Bij dit verslag is ook het Financieel & Actuarieel jaarrapport 2020 gevoegd, waarin onder meer de stand van de bezittingen en de schulden van Conservatrix per 31 december 2020 is opgenomen.

Download
Tweede openbare verslag
Tweede openbare verslag.pdf
Adobe Acrobat document 2.3 MB

EERSTE openbare verslag

18 december 2020. Curatoren verwachten dat de aanspraken van polishouders van de failliet verklaarde levensverzekeraar Conservatrix uit Utrecht gehonoreerd zullen kunnen worden voor een percentage dat ligt tussen de 60% en 90%. Bij voorkeur gebeurt dat door een overdracht van de portefeuille aan een andere verzekeraar die financieel gezond is. Curatoren onderzoeken momenteel of een dergelijke overdracht mogelijk is. Dit proces zal vier tot zes maanden in beslag nemen.

 

Dit staat in het eerste openbare verslag dat de curatoren van Conservatrix, Willem Jan van Andel en Noor Zetteler, vandaag hebben uitgebracht. Dit verslag is gepubliceerd op de website van Conservatrix (www.conservatrix.nl). 

 

Het totaal aan verplichtingen van Conservatrix ligt in de orde van € 800 miljoen. Conservatrix heeft onvoldoende vermogen om al haar verplichtingen na te komen.

 

Het overgrote deel van die verplichtingen heeft betrekking op aanspraken van polishouders.

 

Die aanspraken zijn volgens de wet hoger gerangschikt dan de aanspraken van niet-polishouders. Vanwege het vermogenstekort van Conservatrix, is een korting op de rechten van de polishouders onvermijdelijk. Mocht het niet lukken de portefeuille over te dragen, dan zal een uitkering vanuit het faillissement aan de polishouders plaatsvinden.

 

Het uiteindelijke percentage hangt af van de verdere ontwikkelingen. Hierover zullen curatoren in de loop van het eerste kwartaal van 2021 nadere mededelingen doen.

Download
Eerste openbare verslag
Eerste openbare verslag.pdf
Adobe Acrobat document 211.9 KB