Fraudebeleid

Wat verstaat Conservatrix onder fraude?

Fraude vinden wij “het opzettelijk misleiden van Conservatrix om er zelf (of iemand anders) financieel beter van te (laten) worden”.

 

Voorbeelden van fraude zijn:

 • opzettelijk onjuiste gegevens geven bij de aanvraag van een verzekering of bij het indienen van een wijzigingsverzoek
 • liegen over de gezondheid bij een levensverzekering
 • het overleggen van onjuiste inkomensstukken bij de aanvraag van een hypothe

Bij Conservatrix vinden we fraude onaanvaardbaar. Het kost ons en uiteindelijk onze klanten geld. Om dat te voorkomen, treden we op als er een vermoeden van fraude is.

 

Wat doet Conservatrix bij fraude?

Wij leggen een melding van fraude vast. Bij een vermoeden van fraude  stellen wij een onderzoek in. Als er sprake is van fraude kunnen wij maatregelen nemen.

 

Welke maatregelen kan Conservatrix nemen?

 • Een uitkering niet of maar gedeeltelijk doen
 • Uitgekeerde bedragen terug laten betalen
 • Kosten voor extern onderzoek in rekening brengen
 • Een of alle verzekeringen bij Conservatrix opzeggen

Wat doet Conservatrix nog meer?

 • De fraude melden in het waarschuwingssysteem van de Stichting CIS. Deze lijst kan door andere verzekeraars geraadpleegd worden.  (www.stichtingcis.nl)
 • Aangifte bij de politie als wij dit zinvol vinden
 • De gemaakte interne kosten terugvorderen via Stichting SODA (www.so-da.nl)
 • Gegevens van de fraudeur opnemen in Intern Verwijzingsregister/IncidentenRegister
 • Melding maken in het Extern Verwijzingsregister
 • Melding maken bij het fraudeloket van het Verbond van Verzekeraars (CBV)

Wat meldt Conservatrix aan de fraudeur?

Wij sturen de fraudeur een brief met:

 • De geconstateerde fraude
 • De maatregelen die wij hebben genomen
 • De kosten die wij inrekening brengenWaar houdt Conservatrix zich aan?

Wij houden ons aan:

 • Protocol Verzekeraars en Criminaliteit
 • Algemene Verordening Persoonsgegevens
 • Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Verzekeraars
 • Protocol Incidentenwaarschuwingssysteem Financiële Instellingen
 • Gedragscode Persoonlijk Onderzoek