19 feb - Bericht curatoren 19 februari 2021

Zoals vermeld in het bericht van 15 januari jl. biedt de wet curatoren de mogelijkheid om bij een verzekerd voorval (bijvoorbeeld overlijden of expiratie van een verzekering) een tussentijdse uitkering te doen. Die uitkering bedraagt momenteel 70% van het verzekerde bedrag. Het percentage van 70% is gebaseerd op een prudente schatting van de uitkering die de polishouders in het faillissement...

Lees meer >
15-01-2021 - BERICHT CURATOREN Lees meer >
17-12-2020 - Persbericht | Aanspraken polishouders Conservatrix merendeels gehonoreerd Lees meer >