15 jan - BERICHT CURATOREN

Curatoren hebben in de afgelopen weken de positie van de verzekeringnemers nader in kaart gebracht. De wet biedt curatoren de mogelijkheid om bij een verzekerd voorval (bijvoorbeeld overlijden of expiratie van een verzekering) een tussentijdse uitkering te doen. De rechters-commissarissen hebben op verzoek van curatoren toestemming verleend tot het doen van tussentijdse uitkeringen van 70% van...

Lees meer >
17-12-2020 - Persbericht | Aanspraken polishouders Conservatrix merendeels gehonoreerd Lees meer >
08-12-2020 - Faillissement Conservatrix Lees meer >