21 sep - Benoeming Wft-curator

Vandaag, 21 september 2020, maakt Conservatrix bekend dat De Nederlandsche Bank (DNB) een zogeheten Wft-curator heeft benoemd bij Conservatrix. DNB heeft op grond van de Wet Financieel Toezicht (Wft) de bevoegdheid om een Wft-curator te benoemen. Deze maatregel volgt vanwege de onzekere situatie van Conservatrix gezien Conservatrix al langere tijd niet aan de wettelijke kapitaaleisen kan...

Lees meer >
10-08-2020 - Correctie SFCR-rapportage Conservatrix Lees meer >
01-07-2020 - Update solvabiliteitspositie Conservatrix Lees meer >