07 mei - Statement solvabiliteit Conservatrix

De solvabiliteit van Conservatrix wordt uitgedrukt in een zogenaamde Solvency Capital Requirement (de SCR-ratio). De SCR-ratio is de verhouding tussen het in aanmerking komend eigen vermogen en het vereiste eigen vermogen. De SCR-ratio is per eind 2019 onder het wettelijk minimum van 100% gedaald, naar -80% (eind 2018: 148%). Solvabiliteit is een extra kapitaal buffer die een levensverzekeraar...

Lees meer >
17-04-2020 - Waardeoverzichten voor specifieke groep polishouders nu online beschikbaar Lees meer >
16-03-2020 - Lancering 'Mijn-omgeving' Lees meer >