2019

 • 09 mei | Verzending Waardeoverzicht Beleggingsverzekering 2018

  Jaarlijks verzendt Conservatrix per post waardeoverzichten van beleggingsverzekeringen conform de wettelijke richtlijnen. Deze zijn dit jaar op 22 april verzonden.

  Wij hebben geconstateerd dat in een zeer beperkt aantal gevallen (15) dit overzicht niet door de polishouder is ontvangen. 

  Mocht u als polishouder van een beleggingsverzekering in de afgelopen weken geen Waardeoverzicht Beleggingsverzekeringen 2018 hebben ontvangen terwijl u die in de voorgaande jaren wel hebt ontvangen, neemt u dan per e-mail (relatiebeheer@conservatrix.nl) contact op met Conservatrix.

 • 29 apr | De website van Conservatrix in een nieuw jasje

  Onze website heeft een likje verf gekregen en is aangepast aan de actuele technieken. Naast nieuwe kleuren en een betere vindbaarheid van de informatie, verandert er voor u nu nog niets.  Wel is deze nieuwe website een voorbode van eigentijdse ontwikkelingen die het voor u eenvoudiger maken om met ons te communiceren of informatie over uw verzekeringen te ontvangen. Hiervoor ontwikkelt Conservatrix een ‘Mijn’-omgeving die in de loop van het jaar beschikbaar komt. Via onze website houden wij u op de hoogte van deze ontwikkelingen.

  Op de website vindt u dezelfde informatie als op de oude website. Zijn er zaken die u op onze website mist, stuurt u dan een e-mail naar relatiebeheer@conservatrix.nl

 • 02 mrt | Reactie publicatie Financieele Dagblad

  Recentelijk is er in het Financieele Dagblad (FD) een publicatie verschenen waar zijdelings ook Conservatrix in wordt vermeld. Diverse op Conservatrix betrekking hebbende suggesties in het artikel zijn onjuist. Conservatrix hecht eraan om haar klanten hierover te informeren. 

  In de publicatie staan onder andere veronderstellingen over het mogelijk ontbreken van de zekerheid van garanties aan onze polishouders. Ook wordt gesuggereerd dat de beleggingen van Conservatrix risicovol zijn omdat er aan de aandeelhouder verstrekte leningen in zouden zijn opgenomen. Deze beweringen komen niet overeen met de feiten:

  • De solvabiliteit van Conservatrix was eind 2018 147% en daarmee ruim boven de gestelde vereiste norm van 100%. 
  • De beleggingsportefeuille van Conservatrix bevat geen leningen die zijn verstrekt aan de aandeelhouder of aan gelieerde bedrijven van Eli Global. 

  De solvabiliteit geeft de financiële positie en financiële stabiliteit van de onderneming weer. Een solvabiliteit van 100% betekent dat het bedrijf met een waarschijnlijkheid van 99,5% aan al haar toekomstige verplichtingen jegens klanten kan voldoen. Een solvabiliteit van 147% geeft dus een nog hogere zekerheid.

 • 22 feb | Pers statement Artikel Financieele Dagblad

  Beste Klant, 

  In het artikel van Het Financieele Dagblad over Conservatrix, gepubliceerd op vrijdag 22 februari, staan een aantal cruciale onjuistheden. Hierdoor worden helaas onjuiste suggesties gewekt over een veranderende relatie tussen Conservatrix en u als klant.

  We kunnen ons goed voorstellen dat u daar vragen over heeft, die beantwoorden we hierbij:

  De realiteit is dat de relatie van Conservatrix met haar klanten onveranderd is. Sterker nog, de uitkeringszekerheid naar klanten toe is zelfs verbeterd dankzij het versterken van de kapitaalspositie door Conservatrix in 2017, zoals met De Nederlandsche Bank afgesproken bij de overname van Conservatrix door Eli Global in mei 2017.

  De afgesloten verzekeringscontracten waren én zijn tussen Conservatrix en u als klant. De suggestie dat er polissen van klanten over zijn gegaan naar derde partijen is volstrekt onjuist. Bovendien is er geen sprake van dat directe polisgelden die gekoppeld zijn aan klantcontracten naar derde partijen zijn overgemaakt. Deze zijn en blijven bij Conservatrix.

  Garantiebedrag

  Daarnaast staat het garantiebedrag van minimaal 150 miljoen euro dat door Conservatrix in het kader van het herverzekeringscontract met Colorado Bankers Life Insurance Company is verkregen, op een rekening bij Fifth Third Bank (www.53.com) in de staat New York, onder toezicht en wetgeving van de staat New York.Er kunnen geen onttrekkingen aan deze rekening gedaan worden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van het bestuur van Conservatrix. Hiermee zijn de belangen van onze klanten maximaal geborgd en is Conservatrix in staat om aan haar huidige en toekomstige financiële verplichtingen richting haar klanten te voldoen.

  Herverzekeringscontract

  De herverzekeringsovereenkomst als contract is door Eli Global opgesteld  en afgestemd met DNB voor de overname in mei 2017, waarbij De Nederlandsche Bank  en Eli Global samen afspraken hebben gemaakt over de voorwaarden waaronderEli Global de aandelen van Conservatrix zou kunnen verkrijgen.

  We hopen hiermee uw vragen te hebben beantwoord. Mocht u meer vragen hebben, neem dan contact op met onze klantenservice.