2022

 • 14 okt | Mededeling van curatoren Conservatrix over de kortingssystematiek
 • 13 okt | Belangrijke mededeling van curatoren Conservatrix
 • 22 jul | Publicatie zevende openbare verslag in het faillissement van Conservatrix

  Vandaag hebben de curatoren van Conservatrix, Willem Jan van Andel en Noor Zetteler, het zevende openbare verslag in het faillissement van Conservatrix uitgebracht. Bij dit verslag is ook het Financieel & Actuarieel rapport over Q1 2022 als bijlage toegevoegd.
  Zevende openbare verslag in het faillissement van Conservatrix.pdf 
  Financieel & Actuarieel rapport Q1 2022.pdf
   

 • 22 jul | Persbericht | Curatoren dragen de verzekeringsportefeuille van Conservatrix over aan Waard Leven N.V.

  Curatoren dragen de verzekeringsportefeuille van Conservatrix over aan Waard Leven N.V.


  Curatoren van Conservatrix dragen de verzekeringsportefeuille over aan (een dochtermaatschappij van) Waard Leven N.V. De overeenkomst is op 21 juli 2022 getekend. De daadwerkelijke overdracht zal – nadat aan alle voorwaarden is voldaan (waaronder goedkeuring door de rechtbank en de toezichthouder) - naar verwachting in de loop van dit najaar plaatsvinden.

  Poliswijzigingen
  De portefeuille van Conservatrix bestaat op dit moment uit ongeveer 70.000 lopende verzekeringen. Om de portefeuille te kunnen overdragen zullen door Curatoren wijzigingen in de polissen worden doorgevoerd, waaronder een korting tussen 10% en 11% op het gedeelte van het verzekerd bedrag dat reeds door premiebetaling in het verleden is gefinancierd (dan wel op het saldo van de verzekering bij Universal Life producten).
  Voor de polishouders is een Q&A op de website van Conservatrix (www.conservatrix.nl) beschikbaar met nadere informatie. Voorts ontvangen de polishouders een brief van curatoren. Alle medewerkers van Conservatrix kunnen bij Waard aan de slag.

  Beste uitkomst faillissement
  Willem Jan van Andel en Noor Zetteler, curatoren van Conservatrix:
  “Wij hebben in Waard een solide en betrouwbare partij gevonden om de polishouders van Conservatrix die gedupeerd zijn door het faillissement de best mogelijke oplossing te bieden. Door de overdacht van de portefeuille blijven de polishouders verzekerd en Waard neemt na wijziging van de verzekeringen de verplichtingen jegens de polishouders van Conservatrix over.”

  Lorens Kirchner, ceo van Waard:
  “Wij kijken ernaar uit om de polishouders en de medewerkers van Conservatrix te verwelkomen. Zij hebben een moeilijke tijd achter de rug. Waard biedt hen graag zekerheid. Deze overname sluit goed aan bij ons bestaande productaanbod en past in onze strategie om het verzekeringsboek verder uit breiden.”

  Over Waard
  De verzekeraars Waard Leven en Waard Schade bieden hun diensten aan via gevolmachtigd agent Waard Verzekeringen. Waard Verzekeringen (www.waardverzekeringen.nl) is gespecialiseerd in (spaar)hypotheken en verzekeringen tegen inkomensverlies door werkloosheid, arbeidsongeschiktheid en overlijden. Waard Leven en Waard Schade zijn de risicodragers.
  Waard Leven, Waard Schade en Waard Verzekeringen staan geregistreerd bij de AFM. Waard Leven en Waard Schade hebben een vergunning van DNB en zijn lid van het Verbond van Verzekeraars. Waard Verzekeringen heeft een vergunning van de AFM.
  De Waard-entiteiten zijn sinds 2015 dochters van Chesnara Plc. Chesnara is een beursgenoteerde Engelse verzekeringsonderneming, gespecialiseerd in het beheren van verzekeringsbedrijven. Chesnara heeft vestigingen in Engeland, Zweden en Nederland.

  Openbaar Verslag van de curatoren
  Meer informatie over deze overdracht in relatie tot de afwikkeling van het faillissement van Conservatrix is te vinden in het vandaag te publiceren Openbaar Verslag van curatoren op de website van Conservatrix (www.conservatrix.nl).

 • 25 mei | Bereikbaarheid op Hemelvaartsdag (26 mei 2022) en vrijdag 27 mei 202

  Op Hemelvaartsdag (26 mei 2022) en vrijdag 27 mei 2022 zijn wij gesloten. Wij zijn vanaf maandag 30 mei weer bereikbaar voor u.

  U kunt tijdens deze dagen wel een e-mail sturen naar relatiebeheer@conservatrix.nl.

  Vanaf maandag 30 mei zijn wij weer in de gelegenheid om uw e-mail te beantwoorden.

 • 05 apr | Publicatie zesde openbare verslag in het faillissement van Conservatrix

  Vandaag hebben de curatoren van Conservatrix, Willem Jan van Andel en Noor Zetteler, het zesde openbare verslag in het faillissement van Conservatrix uitgebracht. Bij dit verslag is ook het Financieel & Actuarieel rapport Q4 2021als bijlage toegevoegd.

  Zesde openbare verslag in het faillissement van Conservatrix - inclusief bijlage.pdf 


2021

 • 23 dec | Publicatie vijfde openbare verslag in het faillissement van Conservatrix

  Vandaag hebben de curatoren van Conservatrix, Willem Jan van Andel en Noor Zetteler, het vijfde openbare verslag in het faillissement van Conservatrix uitgebracht. Bij dit verslag is ook het Financieel & Actuarieel rapport Q3 2021 toegevoegd.

  Vijfde openbare verslag in het faillissement van Conservatrix.pdf

  Financieel Actuarieel rapport Q3 2021.pdf 

 • 19 nov | Verhoging tussentijds uitkeringspercentage naar 80%

  Vanaf 1 december 2021 zal bij een verzekerd voorval (expiratie of overlijden) het tussentijdse uitkeringspercentage worden verhoogd van 70% naar 80%. Ook in geval van een bestaande periodieke uitkering, zal vanaf 1 december 2021 het uitkeringspercentage worden verhoogd naar 80%. Voor verzekerde voorvallen die zich voor 1 december 2021 hebben voorgedaan en waarop reeds een tussentijdse uitkering van 70% is gedaan, zal een aanvullende uitkering van 10% worden gedaan.

   Als gevolg van de positieve ontwikkelingen ten aanzien van de verzekeringsportefeuille van Conservatrix in de eerste drie kwartalen van 2021, hebben curatoren nader onderzocht of het tussentijdse uitkeringspercentage kan worden verhoogd. Dat blijkt het geval te zijn waardoor de rechters-commissarissen op verzoek van curatoren toestemming hebben verleend om het tussentijdse uitkeringspercentage van 70% te verhogen naar 80%. Alle verzekeringnemers zullen in de komende week een brief ontvangen waarin wordt uitgelegd welke gevolgen de verhoging van het tussentijds uitkeringspercentage voor hen zal hebben.

  De verhoging van het tussentijdse uitkeringspercentage zal administratief worden verwerkt zodat verzekeringsnemers van Conservatrix niets hoeven te doen. Ook de correcties op reeds uitgekeerde bedragen zullen administratief worden verwerkt, waarna de desbetreffende verzekeringnemers hierover geïnformeerd zullen worden.

 • 29 okt | Verzending brieven aan polishouders vertraagd

  In het vierde openbare verslag in het faillissement van Conservatrix hebben curatoren vermeld in de loop van oktober aan alle polishouders een brief te sturen waarin zal worden ingegaan op de actuele stand van zaken in het faillissement.

  Het opstellen van alle brieven en de verzending zijn vertraagd.

  De brieven aan de polishouders zullen hierdoor in november 2021 worden verstuurd.

  Wij bieden u onze excuses aan voor deze vertraging.

 • 20 sep | Publicatie vierde openbare verslag in het faillissement van Conservatrix

  Vandaag hebben de curatoren van Conservatrix, Willem Jan van Andel en Noor Zetteler, het vierde openbare verslag in het faillissement van Conservatrix uitgebracht. Bij dit verslag is ook het Financieel & Actuarieel rapport Q2 2021 toegevoegd.

  Vierde openbare verslag in het faillissement van Conservatrix.pdf

  Financieel Actuarieel rapport Q2 2021.pdf