Vragen over het faillissement

Hierboven vindt u algemene informatie. Deze algemene informatie vormt een bijlage bij een brief die u als verzekeringnemer van curatoren van Conservatrix ontvangt. Het kan zijn dat uw specifieke situatie en/of uw verzekeringsproduct afwijkt waardoor een antwoord niet op u van toepassing is. Indien u op 20 december 2020 nog geen brief hebt ontvangen, adviseren curatoren u contact op te nemen met Conservatrix via relatiebeheer@conservatrix.nl.

Curatoren verstrekken geen financieel of juridisch advies. Uw specifieke situatie kunt u door een financieel of juridisch adviseur laten beoordelen. Een financieel adviseur kunt u vinden via bijvoorbeeld Adfiz https://www.adfiz.nl/finfin/vind-je-adviseur of via Conservatrix https://www.conservatrix.nl/zoek-een-adviseur/. U kunt desgewenst ook contact opnemen met uw eventuele rechtsbijstandsverzekeraar of het Juridisch Loket via www.juridischloket.nl. Advieskosten zijn voor rekening van de verzekeringnemer.