Als u uw lopende beleggingsverzekering heeft afgesloten voor 1 januari 2008 en u binnen uw verzekering geheel of gedeeltelijk belegd zonder garantie, dan valt uw verzekering binnen het flankerend beleid van Conservatrix. 

Het is goed om uw beleggingsverzekering samen met uw financieel adviseur kritisch te bekijken. In het gesprek met uw financieel adviseur kan blijken dat u een probleem heeft met uw beleggingsverzekering. Als dat zo is, willen wij u graag helpen. 

Graag zetten wij de mogelijkheden voor u op een rij.

De mogelijkheden met uw beleggingsverzekering:

 • Doorgaan met uw verzekering zonder aanpassingen
 • Stoppen met andere verzekeringen in uw beleggingsverzekering
 • Stoppen met beleggen binnen uw verzekering
 • Kiezen voor een ander beleggingsfonds
 • Stoppen met betalen van premie (premievrij maken)
 • Stoppen met uw verzekering (afkopen)

Conservatrix rekent voor deze mutaties geen afkoop-, verkoop- en/of overstapkosten. Op deze wijze maken wij het voor u gemakkelijker om over te stappen of om een beslissing te nemen die past bij uw persoonlijke situatie.

Uw mogelijkheden uitgelegd

Een beleggingsverzekering is niet bij voorbaat goed of fout. Dit is afhankelijk van uw persoonlijke situatie en van uw wensen. U hebt de volgende mogelijkheden:

 • U kunt doorgaan met uw beleggingsverzekering zonder aanpassingen.
 • U kunt stoppen met andere verzekeringen in uw beleggingsverzekering. Bijvoorbeeld met uw overlijdensrisicoverzekering. Hierdoor blijft er meer geld over in uw beleggingsverzekering.
 • U kunt stoppen met beleggen binnen uw verzekering. U kunt dan kiezen voor Conservatrix Rentegarantie. We beleggen uw geld dan niet, maar geven u rente voor uw geld. U weet dan zeker hoeveel geld u op de einddatum van uw verzekering van ons krijgt. 
 • Als nu al blijkt dat de opbrengsten van uw beleggingsverzekering tegenvallen en u heeft nog tijd en mogelijkheden om uw persoonlijke situatie te verbeteren, dan is het tevens een mogelijkheid om de premie te verhogen. Hierdoor kunt u eventueel de eindwaarde van uw verzekering positief beïnvloeden.
 • Conservatrix biedt u de mogelijkheid om drie keer per kalenderjaar gratis van beleggingsfonds te switchen. Uw beleggingen worden dan verkocht en van de opbrengst worden nieuwe beleggingen aangekocht. Zo kunt u kiezen voor andere fondsen met een ander verwacht rendement en risico.
 • U kunt in bepaalde gevallen uw beleggingsverzekering premievrij maken. U stopt dan de premiebetaling terwijl uw verzekering gewoon blijft doorlopen. Premievrij maken kan fiscale gevolgen hebben.
 • U kunt stoppen met uw verzekering. Dit noemen wij ‘afkopen’. Afkopen is het beëindigen van de verzekering op uw initiatief vóór de afgesproken einddatum van de verzekering. U stopt dan met premiebetaling en vraagt ons de tot dan opgebouwde waarde in de verzekering aan u uit te keren. U vindt de afkoopwaarde terug op het overzicht met informatie over uw beleggingsverzekering dat wij jaarlijks aan u verstrekken. Let op: Stoppen met uw verzekering kent soms beperkingen of nadelen. Bij beleggingsverzekeringen afgesloten voor 1 januari 2008 betaalt u geen afkoopkosten.