Kan ik stoppen met mijn verzekering?

Wilt u stoppen met uw levensverzekering? In de polisvoorwaarden van uw verzekering staat altijd welke regels gelden voor uw verzekering.

Op deze pagina leest u voor de meest voorkomende verzekeringen wat eventuele gevolgen zijn. Er gelden aanvullende regels als uw verzekering gekoppeld is aan uw hypotheek of een lijfrenteverzekering of stamrechtclausule heeft.

Wij adviseren u om contact op te nemen met uw financieel adviseur. Samen met uw financieel adviseur kunt u bepalen of stoppen de juiste beslissing is.

Wilt u stoppen met Het ‘Natuurlijk’ Garantieplan?

Wilt u stoppen met uw levensverzekering Het ‘Natuurlijk’ Garantieplan? Dan betalen wij de waarde van de verzekering op dat moment uit. Let op: dit is maximaal het bedrag dat wij zouden betalen als u overlijdt tijdens de looptijd van de verzekering.

Heeft u gekozen voor de variant zonder overlijdensrisicodekking? En wilt u stoppen? Dan betalen wij u geen bedrag.

Het kan zijn dat u afkoopkosten moet betalen. U ontvangt van ons een brief waarin staat vermeld welke kosten u moet betalen als u stopt met de verzekering.

Wilt u stoppen met Het Ideale Spaarplan?

Wilt u stoppen met uw levensverzekering Het Ideale Spaarplan? Dan betalen wij de waarde van de verzekering op dat moment uit. Het kan zijn dat u afkoopkosten moet betalen. U ontvangt van ons een brief waarin staat vermeld welke kosten u moet betalen als u stopt met de verzekering.

Wilt u stoppen met uw overlijdensrisicoverzekering?

U kunt altijd stoppen met uw overlijdensrisicoverzekering. Wilt u de verzekering niet meer? Dan stopt de verzekering en is deze niets meer waard. U krijgt geen geld van ons terug.

Wilt u stoppen met uw uitvaartkostenverzekering?

U kunt altijd stoppen met uw uitvaartkostenverzekering. Het kan zijn dat u dan nog een bedrag van ons ontvangt. U ontvangt van ons een brief waarin staat vermeld welk bedrag u van ons ontvangt als u stopt met de verzekering.

Is uw verzekering gekoppeld aan uw hypotheek?

U kunt niet zomaar met uw verzekering stoppen. Uw hypotheekverstrekker moet hiervoor toestemming geven. U moet daarom eerst contact opnemen met uw hypotheekverstrekker.

Is uw verzekering een lijfrenteverzekering?

Wilt u stoppen met uw lijfrenteverzekering? Dan kan dat fiscale gevolgen hebben. Conservatrix moet een loonheffing op het bedrag inhouden van 52%. Deze loonheffing betalen wij aan de Belastingdienst. Als dit percentage in uw situatie teveel is dan betaalt de Belastingdienst u het teveel betaalde bedrag na uw Belastingaangifte terug.

U moet misschien ook een boete van 20% van de waarde betalen aan de Belastingdienst. Dit heet revisierente en moet van de wet. U krijgt hierover bericht van de Belastingdienst.

Heeft uw verzekering een stamrechtclausule?

Heeft u bijvoorbeeld Het Gouden Handdrukplan? En wilt u stoppen met deze verzekering? Dan kan dat fiscale gevolgen hebben. Conservatrix moet waarschijnlijk een loonheffing op het bedrag inhouden van 52%. Deze loonheffing betalen wij aan de Belastingdienst. U moet misschien ook een boete van 20% van de waarde betalen aan de Belastingdienst. Dit heet revisierente en moet van de wet. U krijgt hierover bericht van de Belastingdienst.

Wat moet ik doen om de verzekering te stoppen?

Op deze pagina leest u wat u moet doen om uw verzekering te stoppen.

1. Stuur ons een verzoek tot stoppen met uw verzekering

U kunt uw verzekering telefonisch, via 030 - 20 20 420, per e-mail of schriftelijk beëindigen.

Stuurt u een brief of een e-mail waarin u aangeeft dat u met de verzekering wilt stoppen? Zet dan in de brief of e-mail de volgende gegevens:

  • uw naam,
  • uw adres,
  • het polisnummer van de verzekering die u wilt beëindigen en
  • reden van beëindiging van de verzekering.

Stuur de brief naar:

Conservatrix Levensverzekeringen
Postbus 165
3500 AD UTRECHT

Of stuur de e-mail naar relatiebeheer@conservatrix.nl.

Als u ons een brief of e-mail stuurt dan versturen wij u binnen 48 uur een bevestiging van goede ontvangst.

2. U ontvangt van ons een brief en formulier

Binnen maximaal vijftien werkdagen ontvangt u van ons een brief en formulier waarin staat wat u moet doen om met de verzekering te stoppen. In deze brief leest u ook of u nog een geldbedrag van ons ontvangt wanneer u stopt.

3. U geeft uw akkoord op het stoppen met de verzekering

Wilt u definitief stoppen met uw verzekering? Stuur dan het volgende naar ons op:

  • Het door u ingevulde en ondertekende formulier uit stap twee.
  • De originele polis van de verzekering. Heeft u de originele polis niet meer? Dan kunt u de Akte van vrijwaring invullen, ondertekenen en naar ons opsturen. Deze Akte van vrijwaring kunt u opvragen bij onze afdeling Relatiebeheer via 030 – 20 20 420 of via relatiebeheer@conservatrix.nl.
  • Een kopie van uw geldig legitimatiebewijs. Hierop moeten wij de handtekening en het burgerservicenummer kunnen zien. Bij een ID-kaart of rijbewijs betekent dit een kopie van de voorkant en de achterkant. Wij hebben uw burgerservicenummer nodig omdat wij de uitkering moeten doorgeven aan de Belastingdienst.

Stuur deze documenten naar:

Conservatrix Levensverzekeringen
Postbus 165
3500 AD UTRECHT

4. U ontvangt een bevestiging

Nadat wij het formulier plus de polis ontvangen hebben ontvangt u binnen 48 uur een ontvangstbevestiging van ons. Na maximaal vijftien werkdagen ontvangt u van ons een brief waarin het definitieve geldbedrag staat dat wij aan u overmaken.