MENU

Uw klacht

Wij streven naar persoonlijke dienstverlening van hoge kwaliteit. Mocht u ondanks onze inspanningen niet tevreden zijn dan kunt u een klacht bij ons indienen.

Er is sprake van een klacht indien de indiener (een klant, financieel adviseur of derde) mondeling, schriftelijk of per e-mail zijn ongenoegen uit.

Laat het ons weten wanneer u een klacht heeft. Dan kunnen wij uw klacht op een juiste manier behandelen. En kunnen wij ervan leren voor de toekomst.

Als u een klacht bij ons indient dan ontvangt u binnen 48 uur een brief ter ontvangstbevestiging van de klacht. Een eerste inhoudelijke reactie versturen wij vijftien werkdagen nadat wij uw klacht hebben ontvangen.

Uw adviseur

Als u een klacht heeft is uw financieel adviseur uw eerste aanspreekpunt. Vaak kan hij of zij uw probleem oplossen.

Conservatrix

Wilt of kunt u uw klacht niet voorleggen aan uw financieel adviseur? Dan kunt u uw klacht rechtstreeks indienen bij Conservatrix via het formulier op deze website of schriftelijk:

Conservatrix Levensverzekeringen
t.a.v. Klachtenbureau
Postbus 165
3500 AD UTRECHT

Klachteninstituut Financiƫle Dienstverlening (Kifid)

Is uw klacht onverhoopt niet naar tevredenheid door Conservatrix opgelost dan kunt u zich binnen drie maanden schriftelijk wenden tot:

Klachteninstituut Financiƫle Dienstverlening
Postbus 93257
2509 AG Den Haag
www.kifid.nl.

Duidelijkheid over onze klachtenbehandeling

Wij zijn graag duidelijk over onze klachtenafhandeling. Op de pagina Goede service kunt u lezen hoe wij om zijn gegaan met klachten in het verleden.

Onze klachtenrapportage vindt u hier. In dit overzicht staat hoeveel klachten wij in 2015 hebben ontvangen, op welke verzekeringssoort deze betrekking hadden, hoeveel er zijn toegewezen en hoe lang de behandeling gemiddeld duurde.