ProductenHet 'Natuurlijk' Garantieplan

Het 'Natuurlijk' Garantieplan is een verzekering waarbij bij voorbaat vast staat wat u uitgekeerd krijgt op de einddatum. Op de einddatum ontvangt u minimaal het gegarandeerde bedrag. Afhankelijk van de keuze die u gemaakt hebt bij aanvang van de verzekering, kan er sprake zijn van een uitkering bij overlijden. Raadpleeg hiervoor uw polis.

Het Ideale Spaarplan

Het Ideale Spaarplan is een verzekering waarbij premies worden belegd en de uitkering afhankelijk is van het rendement op uw beleggingen.

Veelgestelde vragen

 • Wat is het flankerend beleid?
  Het flankerend beleid is de verzamelnaam voor de maatregelen die verzekeraars hebben aangekondigd om klanten te helpen die hun beleggingsverzekering willen wijzigen, afkopen of oversluiten naar een nieuwe verzekering met lagere uitvoeringskosten. Conservatrix geeft invulling aan het flankerend beleid voor een aantal van haar beleggingsverzekeringen, afgesloten in de periode voor 1 januari 2008.
 • Wat is een hersteladviesgesprek?
  Tijdens een hersteladviesgesprek kijkt u samen met uw adviseur kritisch naar uw beleggingsverzekering. Ook bespreekt u de mogelijkheden met uw beleggingsverzekering. Wilt u doorgaan, wilt u de verzekering aanpassen of wilt u stoppen?
 • Wat is een beleggingsverzekering?
  Een beleggingsverzekering is een levensverzekering gericht op het opbouwen van vermogen over een afgesproken periode. Daarnaast kan een beleggingsverzekering financiële bescherming bij overlijden bieden (overlijdensrisicoverzekering) en/of bij arbeidsongeschiktheid. Het bedrag dat de polishouder inlegt, belegt de verzekeraar in effecten (beleggingsfondsen). Kosten en premies die bedoeld zijn om risico's af te dekken worden aan de inleg of aan de opgebouwde waarde onttrokken. Bij een beleggingsverzekering staat de uitkering op de einddatum van de verzekering niet vast. Dat hangt in hoge mate af van de ontwikkelingen op de aandelenbeurzen. De kans is aanwezig dat polishouders later minder geld uit hun beleggingsverzekering krijgen dan vooraf gedacht. Dit betekent dan dat zij op de einddatum een mogelijk tekort hebben.
 • Hoe kan ik mijn fondskeuze binnen de verzekering wijzigen?
  Via uw adviseur kunt u uw fondskeuze wijzigen. Uw adviseur geeft u een advies dat optimaal is afgestemd op uw persoonlijke situatie.

De Uitvaartkostenverzekering

De Uitvaartkostenverzekering is een kapitaalverzekering. Het bedrag dat u met ons hebt afgesproken wordt na uw overlijden aan uw nabestaande(n) uitgekeerd. Het afgesproken bedrag kan hoger worden door winstdeling.

De Direct Ingaande Lijfrenteverzekering

De Direct Ingaande Lijfrenteverzekering is een verzekering waarbij u periodiek een bepaald bedrag ontvangt. Wij noemen dat lijfrenteuitkeringen. U ontvangt de uitkering tot de vooraf afgesproken datum of tot de datum van overlijden.

De Direct Ingaande Pensioenverzekering

De Direct Ingaande Pensioenverzekering is een verzekering waarbij u periodiek een bepaald bedrag ontvangt. Wij noemen dat pensioenuitkeringen. U ontvangt de uitkering tot de datum van overlijden.

De Overlijdensrisicoverzekering

De Overlijdensrisicoverzekering is een verzekering waarbij Conservatrix een bedrag betaalt wanneer u voor de einddatum overlijdt. Dit bedrag kan een vast bedrag zijn of een bedrag dat jaarlijks daalt. Als u de verzekering voor de einddatum opzegt, stopt de verzekering en vindt er geen uitkering plaats.

Gemengde verzekering

De Gemengde Verzekering is een verzekering waarbij u een afgesproken bedrag van ons ontvangt op de einddatum. Dit bedrag betalen wij ook wanneer u voor de einddatum overlijdt.

Bij leven met restitutie

De Bij Leven met Restitutie verzekering is een verzekering waarbij u op de einddatum een afgesproken bedrag ontvangt. Wanneer u voor de einddatum overlijdt, ontvangen uw nabestaanden een bedrag dat gelijk is aan de door u betaalde premies.

Het Gouden Handdrukplan

Het Gouden Handdrukplan is een verzekering waarvoor u uw ontslagvergoeding, de zogenaamde ‘gouden handdruk’, hebt gebruikt. Op de einddatum van de verzekering moet u met het eindbedrag lijfrente-uitkeringen aankopen. U kunt ook tussentijds een bepaald bedrag uit de verzekering onttrekken om lijfrente-uitkeringen aan te kopen.

Het DGA Garantieplan

Het DGA Garantieplan is een verzekering met garantie, exclusief voor Directeur Groot Aandeelhouders. Hiermee bouwt u een geldbedrag op met gegarandeerde rentebijschrijvingen. Op de einddatum ontvangt u minimaal het gegarandeerde bedrag van ons. Met dit bedrag moet u lijfrente-uitkeringen aankopen.