MENU

Onze cijfers

Via deze pagina kunt u ons jaarverslag en het Solvency and Financial Condition Report (SFCR) over 2017 downloaden. Het SFCR heeft overeenkomsten met het jaarverslag, maar geeft meer inzicht in het risicoprofiel en de solvabiliteit. Beide documenten worden door ons uitsluitend in het Engels uitgegeven.

Downloads