Vorige week hebben 16.000 polishouders, zoals elk jaar, een brief ontvangen betreffende het waardeoverzicht van hun verzekeringen. Het ontvangen waardeoverzicht is nu ook in te zien in de persoonlijke online omgeving van MijnConservatrix. Als u nog niet eerder hebt ingelogd in de online omgeving van Mijn Conservatrix dan verwijzen wij u graag naar onze Contactpagina om te zien hoe dit werkt. 

Hebt  u vragen  naar aanleiding van de ontvangen brief of hebt u problemen met inloggen in de online omgeving van Mijn Conservatrix, neem dan contact met ons op.