Jaarlijks verzendt Conservatrix per post waardeoverzichten van beleggingsverzekeringen conform de wettelijke richtlijnen. Deze zijn dit jaar op 22 april verzonden.

Wij hebben geconstateerd dat in een zeer beperkt aantal gevallen (15) dit overzicht niet door de polishouder is ontvangen. 

Mocht u als polishouder van een beleggingsverzekering in de afgelopen weken geen Waardeoverzicht Beleggingsverzekeringen 2018 hebben ontvangen terwijl u die in de voorgaande jaren wel hebt ontvangen, neemt u dan per e-mail (relatiebeheer@conservatrix.nl) contact op met Conservatrix.