Recentelijk is er in het Financieele Dagblad (FD) een publicatie verschenen waar zijdelings ook Conservatrix in wordt vermeld. Diverse op Conservatrix betrekking hebbende suggesties in het artikel zijn onjuist. Conservatrix hecht eraan om haar klanten hierover te informeren. 

In de publicatie staan onder andere veronderstellingen over het mogelijk ontbreken van de zekerheid van garanties aan onze polishouders. Ook wordt gesuggereerd dat de beleggingen van Conservatrix risicovol zijn omdat er aan de aandeelhouder verstrekte leningen in zouden zijn opgenomen. Deze beweringen komen niet overeen met de feiten:

  • De solvabiliteit van Conservatrix was eind 2018 147% en daarmee ruim boven de gestelde vereiste norm van 100%. 
  • De beleggingsportefeuille van Conservatrix bevat geen leningen die zijn verstrekt aan de aandeelhouder of aan gelieerde bedrijven van Eli Global. 

De solvabiliteit geeft de financiële positie en financiële stabiliteit van de onderneming weer. Een solvabiliteit van 100% betekent dat het bedrijf met een waarschijnlijkheid van 99,5% aan al haar toekomstige verplichtingen jegens klanten kan voldoen. Een solvabiliteit van 147% geeft dus een nog hogere zekerheid.