Vandaag hebben de curatoren van Conservatrix, Willem Jan van Andel en Noor Zetteler, het zevende openbare verslag in het faillissement van Conservatrix uitgebracht. Bij dit verslag is ook het Financieel & Actuarieel rapport over Q1 2022 als bijlage toegevoegd.
Zevende openbare verslag in het faillissement van Conservatrix.pdf 
Financieel & Actuarieel rapport Q1 2022.pdf