Dit is het negende openbare verslag van curatoren ex art. 73a Faillissementswet. 
Het eerste verslag werd uitgebracht op 18 december 2020, het tweede verslag op 19 maart 2021, 
het derde verslag op 23 juni 2021, het vierde verslag op 20 september 2021, het vijfde verslag op 23 december 2021, het zesde verslag op 5 april 2022, 
het zevende verslag op 22 juli 2022 en het achtste verslag op 30 december 2022

Negende openbare verslag

Financieel Actuarieel rapport Q4 2022