Curatoren dragen de verzekeringsportefeuille van Conservatrix over aan Waard Leven N.V.


Curatoren van Conservatrix dragen de verzekeringsportefeuille over aan (een dochtermaatschappij van) Waard Leven N.V. De overeenkomst is op 21 juli 2022 getekend. De daadwerkelijke overdracht zal – nadat aan alle voorwaarden is voldaan (waaronder goedkeuring door de rechtbank en de toezichthouder) - naar verwachting in de loop van dit najaar plaatsvinden.

Poliswijzigingen
De portefeuille van Conservatrix bestaat op dit moment uit ongeveer 70.000 lopende verzekeringen. Om de portefeuille te kunnen overdragen zullen door Curatoren wijzigingen in de polissen worden doorgevoerd, waaronder een korting tussen 10% en 11% op het gedeelte van het verzekerd bedrag dat reeds door premiebetaling in het verleden is gefinancierd (dan wel op het saldo van de verzekering bij Universal Life producten).
Voor de polishouders is een Q&A op de website van Conservatrix (www.conservatrix.nl) beschikbaar met nadere informatie. Voorts ontvangen de polishouders een brief van curatoren. Alle medewerkers van Conservatrix kunnen bij Waard aan de slag.

Beste uitkomst faillissement
Willem Jan van Andel en Noor Zetteler, curatoren van Conservatrix:
“Wij hebben in Waard een solide en betrouwbare partij gevonden om de polishouders van Conservatrix die gedupeerd zijn door het faillissement de best mogelijke oplossing te bieden. Door de overdacht van de portefeuille blijven de polishouders verzekerd en Waard neemt na wijziging van de verzekeringen de verplichtingen jegens de polishouders van Conservatrix over.”

Lorens Kirchner, ceo van Waard:
“Wij kijken ernaar uit om de polishouders en de medewerkers van Conservatrix te verwelkomen. Zij hebben een moeilijke tijd achter de rug. Waard biedt hen graag zekerheid. Deze overname sluit goed aan bij ons bestaande productaanbod en past in onze strategie om het verzekeringsboek verder uit breiden.”

Over Waard
De verzekeraars Waard Leven en Waard Schade bieden hun diensten aan via gevolmachtigd agent Waard Verzekeringen. Waard Verzekeringen (www.waardverzekeringen.nl) is gespecialiseerd in (spaar)hypotheken en verzekeringen tegen inkomensverlies door werkloosheid, arbeidsongeschiktheid en overlijden. Waard Leven en Waard Schade zijn de risicodragers.
Waard Leven, Waard Schade en Waard Verzekeringen staan geregistreerd bij de AFM. Waard Leven en Waard Schade hebben een vergunning van DNB en zijn lid van het Verbond van Verzekeraars. Waard Verzekeringen heeft een vergunning van de AFM.
De Waard-entiteiten zijn sinds 2015 dochters van Chesnara Plc. Chesnara is een beursgenoteerde Engelse verzekeringsonderneming, gespecialiseerd in het beheren van verzekeringsbedrijven. Chesnara heeft vestigingen in Engeland, Zweden en Nederland.

Openbaar Verslag van de curatoren
Meer informatie over deze overdracht in relatie tot de afwikkeling van het faillissement van Conservatrix is te vinden in het vandaag te publiceren Openbaar Verslag van curatoren op de website van Conservatrix (www.conservatrix.nl).