Correctie SFCR-rapportage Conservatrix

Op 1 juli van dit jaar maakte Conservatrix haar actuele MCR-ratio (-532%) en SCR-ratio (-185%) bekend. Uit de controle op de cijfers bleek dat een verkeerd gegeven was gebruikt in de berekening van de SCR voor renterisico bij enkele beleggingen. De correctie had tot gevolg dat de SCR-ratio is gewijzigd naar -183%. De MCR-ratio is niet gewijzigd. De geactualiseerde SFCR rapportage van 1 juli jl. is hierop aangepast. De bijgewerkte SFCR rapportage vindt u hier.  

Deze rectificatie heeft geen invloed op de huidige situatie van Conservatrix.