Vandaag, 21 september 2020, maakt Conservatrix bekend dat De Nederlandsche Bank (DNB) een zogeheten Wft-curator heeft benoemd bij Conservatrix. DNB heeft op grond van de Wet Financieel Toezicht (Wft) de bevoegdheid om een Wft-curator te benoemen. Deze maatregel volgt vanwege de onzekere situatie van Conservatrix gezien Conservatrix al langere tijd niet aan de wettelijke kapitaaleisen kan voldoen, zoals eerder bekendgemaakt door Conservatrix op 7 mei en 1 juli van dit jaar. De benoeming van een Wft-curator heeft geen gevolgen voor de polishouders of de dienstverlening van Conservatrix.

Op 7 mei van dit jaar heeft de directie van Conservatrix bekendgemaakt dat Conservatrix niet voldoet aan de wettelijke kapitaaleisen. Vervolgens heeft Conservatrix op 1 juli van dit jaar bekendgemaakt dat Conservatrix niet binnen de wettelijke hersteltermijn deze kapitaaleisen, de SCR en de MCR, kan herstellen. De directie betreurt het dat de concrete gevolgen van deze financiële situatie voor de polishouders nog niet duidelijk zijn.

Conservatrix zal haar polishouders via de website op de hoogte houden van nieuwe ontwikkelingen. Indien de concrete gevolgen per individuele polishouder duidelijk zijn zal de directie van Conservatrix haar polishouders hierover informeren.

Voor meer informatie over de financiële situatie van Conservatrix verwijzen wij u graag door naar de nieuwsberichten van 7 mei en 1 juli van dit jaar.

 

FAQ

 

Q: Betekent de benoeming van de curator dat Conservatrix failliet is?

A: De benoeming van de Wft-curator betekent niet dat Conservatrix failliet is. Een Wft-curator wordt benoemd om de directie te ondersteunen bij haar werkzaamheden die de directie in het belang van haar polishouders uitoefent. Voor het verrichten van rechtshandelingen zoals het aangaan van overeenkomsten en niet reguliere betalingen dient de Wft-curator toestemming te verlenen aan de directie.

 

Q: Is een Wft-curator hetzelfde als een faillissementscurator?

A: Een Wft-curator is geen faillissementscurator. Een Wft-curator wordt benoemd door DNB. Een faillissementscurator wordt aangesteld door de rechtbank, dit is niet aan de orde. Een Wft-curator wordt benoemd om de directie te ondersteunen bij haar werkzaamheden die de directie in het belang van haar polishouders uitoefent.Voor het verrichten van rechtshandelingen zoals het aangaan van overeenkomsten en niet reguliere betalingen dient de Wft-curator toestemming te verlenen aan de directie.

 

Q: Waarom is er een Wft-curator bij Conservatrix?

A: DNB heeft op grond van de Wet Financieel Toezicht (Wft) de bevoegdheid om een Wft-curator te benoemen. Deze maatregel volgt vanwege de onzekere situatie van Conservatrix gezien Conservatrix al langere tijd niet aan de wettelijke kapitaaleisen kan voldoen, zoals eerder door Conservatrix bekendgemaakt op 7 mei en 1 juli van dit jaar. De Wft-curator zal de directie van Conservatrix ondersteunen bij haar werkzaamheden die de directie in het belang van de polishouders uitoefent.Meer informatie over het benoemen van een Wft-curator door de DNB vindt u in het Open Boek Toezicht van DNB. Voor meer informatie over de financiele situatie van Conservatrix verwijzen wij u graag naar de nieuwsberichten die op 7 mei en 1 juli van dit jaar op onze website zijn gepubliceerd. 

 

Q: Wat betekent dit precies voor mijn polis?

A: De benoeming van de Wft-curator heeft geen gevolgen voor uw polis. Voor meer informatie over de financiele situatie van Conservatrix verwijzen wij u graag naar de nieuwsberichten die op 7 mei en 1 juli van dit jaar op onze website zijn gepubliceerd. 

 

Q: Wat zijn de gevolgen voor mijn polis gezien het feit dat Conservatrix al langere tijd niet aan de kapitaaleisen kan voldoen?

A: Het is op dit moment niet duidelijk wat de gevolgen zijn voor uw polis. Zodra de concrete gevolgen per polishouder duidelijk zijn zal de directie van Conservatrix u hierover informeren.

 

Hebt u nog meer vragen? Wij verwijzen u graag door naar de meest gestelde vragen op onze website.