Het is goed om uw beleggingsverzekering samen met uw financieel adviseur kritisch te bekijken.

In het gesprek met uw financieel adviseur kan blijken dat u een probleem heeft met uw beleggingsverzekering. Als dat zo is, willen wij u graag helpen. 

Graag zetten wij de mogelijkheden voor u op een rij.

De mogelijkheden met uw beleggingsverzekering:

 • Doorgaan met uw verzekering zonder aanpassingen
 • Stoppen met andere verzekeringen in uw beleggingsverzekering
 • Stoppen met beleggen binnen uw verzekering
 • Kiezen voor een ander beleggingsfonds
 • Stoppen met betalen van premie (premievrij maken)
 • Stoppen met uw verzekering (afkopen)

Uw mogelijkheden uitgelegd

Een beleggingsverzekering is niet bij voorbaat goed of fout. Dit is afhankelijk van uw persoonlijke situatie en van uw wensen. U hebt de volgende mogelijkheden:

 • U kunt doorgaan met uw beleggingsverzekering zonder aanpassingen.
 • U kunt stoppen met andere verzekeringen in uw beleggingsverzekering. Bijvoorbeeld met uw overlijdensrisicoverzekering. Hierdoor blijft er meer geld over in uw beleggingsverzekering.
 • U kunt stoppen met beleggen binnen uw verzekering. U kunt dan kiezen voor Conservatrix Rentegarantie. We beleggen uw geld dan niet, maar geven u rente voor uw geld. U weet dan zeker hoeveel geld u op de einddatum van uw verzekering van ons krijgt.  
 • Als nu al blijkt dat de opbrengsten van uw beleggingsverzekering tegenvallen en u heeft nog tijd en mogelijkheden om uw persoonlijke situatie te verbeteren, dan is het tevens een mogelijkheid om de premie te verhogen. Hierdoor kunt u eventueel de eindwaarde van uw verzekering positief beïnvloeden.
 • Conservatrix biedt u de mogelijkheid om drie keer per kalenderjaar gratis van beleggingsfonds te switchen. Uw beleggingen worden dan verkocht en van de opbrengst worden nieuwe beleggingen aangekocht. Zo kunt u kiezen voor andere fondsen met een ander verwacht rendement en risico.
 • U kunt in bepaalde gevallen uw beleggingsverzekering premievrij maken. U stopt dan de premiebetaling terwijl uw verzekering gewoon blijft doorlopen. Premievrij maken kan fiscale gevolgen hebben.
 • U kunt stoppen met uw verzekering. Dit noemen wij ‘afkopen’. Afkopen is het beëindigen van de verzekering op uw initiatief vóór de afgesproken einddatum van de verzekering. U stopt dan met premiebetaling en vraagt ons de tot dan opgebouwde waarde in de verzekering aan u uit te keren. U vindt de afkoopwaarde terug op het overzicht met informatie over uw beleggingsverzekering dat wij jaarlijks aan u verstrekken. Let op: Stoppen met uw verzekering kent soms beperkingen of nadelen.