U heeft een beleggingsverzekering afgesloten om in de toekomst geld beschikbaar te hebben. Bijvoorbeeld voor uw pensioen. Of om uw hypotheek terug te betalen. Bij een beleggingsverzekering staat van tevoren niet vast hoeveel geld u later krijgt. Dat hangt in hoge mate af van de ontwikkelingen op de aandelenbeurzen. Daarom bestaat de kans dat u later minder geld uit uw beleggingsverzekering krijgt dan u vooraf misschien dacht. Wij adviseren u daarom samen met uw financieel adviseur kritisch naar uw beleggingsverzekering te kijken.

Is uw beleggingsverzekering afgesloten voor 1 januari 2008?

Uw verzekering valt misschien onder het flankerend beleid van Conservatrix. Wij adviseren u samen met uw financieel adviseur kritisch naar uw beleggingsverzekering te kijken. 

Het kan zijn dat u uw beleggingsverzekering wilt aanpassen. Klik dan hier voor uw mogelijkheden met uw beleggingsverzekering afgesloten voor 1 januari 2008. 

Is uw beleggingsverzekering afgesloten na 1 januari 2008?

Wij adviseren u samen met uw financieel adviseur kritisch naar uw beleggingsverzekering te kijken.

Het kan zijn dat u uw beleggingsverzekering wilt aanpassen. Klik dan hier voor uw mogelijkheden met uw beleggingsverzekering afgesloten na 1 januari 2008. 

Resultaten activeren beleggingsverzekeringen

Wij adviseren onze polishouders om samen met een financieel adviseur kritisch naar hun beleggingsverzekering te kijken. Conservatrix doet dan ook diverse inspanningen om haar klanten met een beleggingsverzekering te activeren. Met activeren wordt bedoeld dat de klant een bewuste keuze maakt ten aanzien van zijn of haar beleggingsverzekering.

Onze rapportage over de voortgang van onze inspanningen per 31 december 2018 voor de categorieën hypotheekgebonden, pensioengebonden, overige en niet opbouwende beleggingsverzekeringen vindt u hier