Hypotheek

 

01- Ik heb een hypothecaire lening bij Conservatrix? Wat gebeurt daarmee?

Curatoren in het faillissement van Conservatrix hebben op 21 juli 2022 overeenstemming bereikt met Waard Leven N.V. te Wognum (“Waard”) over de overdracht van de verzekeringsportefeuille van Conservatrix aan Waard. Een onderdeel van de gemaakte afspraken is dat de hypotheekportefeuille van Conservatrix aan Waard is overgedragen. De overdracht hiervan heeft per 1 januari 2023 plaatsgevonden. De vordering uit hoofde van de hypothecaire geldlening (“Hypotheekvordering”) die Conservatrix op u heeft is in dit kader overgedragen aan Waard.

 

02- Wat is er overgedragen?

De Curatoren hebben de Hypotheekvordering die Conservatrix op u heeft overgedragen aan Waard. U hebt dus vanaf 1 januari 2023 een hypotheek bij Waard.

 

03- Wat betekent dit voor de betaling?

Waard heeft ook de bankrekening van Conservatrix overgenomen. Dit betekent dat u kunt blijven betalen zoals u gewend was.

Indien u betaalde doordat maandelijks het hypotheekbedrag van uw rekening werd afgeschreven, zal Waard ook van uw bankrekening blijven afschrijven.

Indien u betaalde doordat u maandelijks zelf het hypotheekbedrag overboekte op de bankrekening van Conservatrix, kunt u dit blijven doen. Het rekeningnummer is ongewijzigd. De tenaamstelling van de bankrekening is veranderd in Waard Leven N.V. U dient dus vanaf 1 januari 2023 te betalen op de bankrekening met nummer NL04ABNA0468359265 ten name van Waard Leven N.V.

 

04- Wat betekent dit voor de afspraken tussen u en Conservatrix?

De afspraken tussen u en Conservatrix zijn vastgelegd in een contract. Onderdeel van de overdracht van de hypotheekportefeuille aan Waard is dat uw contract wordt overgedragen aan Waard. Daarvoor is uw toestemming nodig. Curatoren verzoeken u daarom toestemming te geven voor de overname van het contract. Dat kan door het invullen van het formulier dat is meegestuurd met de brief die u hebt ontvangen over uw hypotheek.

U kunt dit formulier invullen en per e-mail terugsturen naar hypotheken@waardleven.nl

dan wel per post terugsturen naar:

Waard Leven N.V.

Postbus 68

1687 ZH Wognum.

De voorwaarden van het contract veranderen niet door de contractovername.

 

05- Wat gebeurt als u niet instemt met de contractovername?

De Hypotheekvordering is overgedragen aan Waard. Dat geldt ook als u niet zou instemmen met de contractovername. Waard is in dat geval wel de rechthebbende van de Hypotheekvordering geworden. Ook als u niet instemt, moet u ook vanaf 1 januari 2023 de betalingen aan Waard gaan doen op de hiervoor aangegeven wijze. Curatoren en Waard willen graag dat u instemt met de contractovername, omdat in dat geval alle contractuele afspraken tussen u en Waard gaan gelden. Al uw contractuele rechten gelden dan ook ten opzichte van Waard.

Als u niet instemt met de contractovername, blijft het contract bij Conservatrix maar dient u wel aan Waard te betalen.

06- Aan wie wordt uw hypotheek overgedragen?

De hypotheekportefeuille van Conservatrix wordt overgedragen aan Waard. Waard is een Nederlandse verzekeraar die onder toezicht van DNB en AFM staat. U kunt alvast kennismaken met Waard door te kijken op www.waardverzekeringen.nl.

 

07- Wat moet u nu doen?

U moet uw hypotheek blijven betalen. U wordt verzocht in te stemmen met contractovername en daarom de bijlage bij de brief terug te sturen.