Herstelkostenregeling

Wij doen ons uiterste best om fouten te voorkomen. Toch kan het helaas een enkele keer gebeuren dat wij een fout maken en dat uw adviseur extra werkzaamheden moet doen om die fout te herstellen. Uw adviseur brengt de kosten om die fout te herstellen bij u in rekening. U kunt die herstelkosten bij ons terugvragen. Dat noemen wij de ‘herstelkostenregeling’. Op deze pagina vindt u meer informatie over deze herstelkostenregeling.

Voor welke producten geldt deze regeling?

De herstelkostenregeling geldt vanaf 1 januari 2013 voor alle producten van Conservatrix.

Wanneer geldt de herstelkostenregeling?

Conservatrix kan helaas een enkele keer een fout maken in een offerte of een contract. Een contract kan bijvoorbeeld te laat zijn gemaakt of misschien staat er een fout in een offerte. Als uw adviseur een fout ontdekt dan meldt hij dit aan ons. Wij verbeteren de fout en sturen de documenten nog een keer naar uw adviseur. Als de fout nog niet hersteld is, dan geldt de herstelkostenregeling.

Wat moet u doen?

Uw adviseur moet ons laten weten dat hij een beroep doet op de herstelkostenregeling. Dit heet een ‘’kennisgeving van tekortkoming’’. Uw adviseur kan dit laten weten door ons een brief te schrijven of een e-mail te sturen. Pas dan kunnen de kosten die de adviseur maakt teruggevraagd worden.

Hoe krijgt u geld terug?

Als de fout hersteld is, krijgt u een rekening van uw adviseur. In deze rekening moet hij neerzetten wanneer de ‘’kennisgeving van tekortkoming’’ is verstuurd aan ons. Hij of u kan deze rekening naar ons sturen. Het is belangrijk dat uw polisnummer en uw rekeningnummer hierbij staan. Is de rekening redelijk? Staat deze in verhouding tot de aard van de verrichte werkzaamheden? Dan maken wij het geld naar u over. U kunt hiermee uw adviseur betalen. Het bedrag dat u van ons krijgt is maximaal 150 euro.

Wilt u meer informatie?

Download het onderstaande bestand voor de complete tekst van de herstelkostenregeling. Of kijk op de website van het Verbond van Verzekeraars.