Fondsinformatie

Het is mogelijk dat u met uw levensverzekering kapitaal opbouwt door middel van beleggingen in fondsen. De mogelijke fondsen staan op deze pagina vermeld. Klik op een categorie voor meer informatie over het fonds.

Aandelenfondsen

 • Robeco
 • Rolinco
 • Robeco Hollands Bezit
 • RZL Euro Aandelenfonds

Mixfondsen

 • RZL Euro Mixfonds
 • Robeco Multi Asset Income E
 • ACTIAM Duurzaam Mixfonds Neutraal

Vastgoedfondsen

 • Unibail-Rodamco

Obligatiefondsen

 • Robeco All Strategy Euro Bonds BH EUR
 • NN European Fixed Income Fund

Aandelenfondsen

Robeco

Het fonds Robeco spreidt beleggingen wereldwijd over zo'n 200 grote, solide bedrijven uit diverse economische sectoren. Zo kan op een betrouwbare manier geprofiteerd worden van de groei van de wereldeconomie. Via zorgvuldig ontwikkelde modellen worden aandelen geselecteerd met goede winstvooruitzichten en een redelijke waardering. Door gesprekken en de beoordeling van de bedrijfsgegevens worden de bedrijven individueel nog eens streng gescreend.

Voor de prospectus van dit fonds, klik hier. Voor meer informatie over het fonds of over Robeco kunt u terecht op de website van Robeco: www.robeco.nl.

Rolinco

Rolinco belegt wereldwijd in aandelen van bedrijven die bovengemiddelde winstgroei laten zien. Daarbij richt het fonds zich op typische groeisectoren, zoals financiële dienstverlening, technologie en gezondheidszorg. Naast beleggingen in jonge snel groeiende bedrijven, zorgen beleggingen in grote gevestigde ondernemingen voor stabiliteit in de portefeuille. Ook de wereldwijde spreiding over sectoren draagt hieraan bij.

Rolinco selecteert wereldwijd de meest kansrijke bedrijven. Via zorgvuldig ontwikkelde modellen worden aandelen geselecteerd met de beste winstvooruitzichten. Door gesprekken en de beoordeling van de bedrijfsgegevens worden de bedrijven individueel nog eens streng gescreend.

Voor de prospectus van dit fonds, klik hier. Voor meer informatie over het fonds of over Robeco kunt u terecht op de website van Robeco: www.robeco.nl.

Robeco Hollands Bezit

Degene die belegt in het fonds Robeco Hollands Bezit beschikt in één keer over een zorgvuldig geselecteerd pakket Nederlandse aandelen, gespreid over verschillende economische sectoren. Door de spreiding over diverse ondernemingen en sectoren is het risico beperkt, terwijl wel meegedeeld kan worden in het succes van Nederlandse bedrijven.

Dit fonds wordt aangeboden door de professionele beleggingsmaatschappij Robeco N.V. en bestaat sinds 1994. Robeco selecteert de meest kansrijke bedrijven. Via zorgvuldig ontwikkelde modellen worden de aandelen geselecteerd met goede winstvooruitzichten en redelijke waardering. Door gesprekken en de beoordeling van de bedrijfsgegevens worden de bedrijven individueel nog eens streng gescreend.

Voor de prospectus van dit fonds, klik hier. Voor meer informatie over het fonds of over Robeco kunt u terecht op de website van Robeco: www.robeco.nl.

RZL Euro Aandelenfonds

RZL Euro Aandelenfonds past goed bij de belegger die in één keer wil beschikken over een goed gespreide belegging in Europese aandelen. En die daarnaast milieu en winstgevendheid belangrijk vindt.

RZL Euro Aandelenfonds belegt in ondernemingen uit lidstaten van de Europese Unie, Zwitserland en Noorwegen. Het beleggingsdoel is om binnen een vastgesteld risicokader, een rendement te behalen dat ten minste gelijk is aan dat van de benchmark.

Voor meer informatie over dit fonds klik hier.

Mixfondsen

RZL Euro Mixfonds

RZL Euro Mix­fonds past bij de belegger die in één keer wil beschikken over een goed gespreide belegging in Europese aandelen en obligaties. En die daarnaast maatschappelijk bewust wil beleggen.

RZL Euro Mix­fonds belegt voor ongeveer de helft van de portefeuille in Europese aandelen en voor de andere helft in euro staats- en bedrijfsobligaties. De standaardverdeling is 50/50.

Voor meer informatie over dit fonds klik hier.

 

ACTIAM Duurzaam Mixfonds Neutraal

ACTIAM Duurzaam Mixfonds Neutraal belegt in obligaties, beursgenoteerde wereldwijde aandelen, Europees vastgoed - passief en liquiditeiten. Er wordt altijd belegd binnen het profiel en ingespeeld op de marktontwikkelingen en economische vooruitzichten. Afhankelijk daarvan wordt gekozen voor meer of minder obligaties of aandelen. Zo worden de risico's gespreid en wordt geprofiteerd van economische ontwikkelingen over de hele wereld. Het fonds heeft als beleggingsdoel een rendement te behalen dat ten minste gelijk is aan dat van de samengestelde benchmark.

Voor meer informatie over dit fonds klik hier.

Robeco Multi Asset Income E

Het doel van het fonds is om binnen een relatief laag risicorendementsprofie stabiele bronnen van inkomsten binnen het fonds te genereren en vermogensgroei op de lange termijn te behalen.

Het fonds wordt actief beheerd en belegt rechtstreeks of via andere fondsen in aandelen, obligaties, kas en alternatieve beleggingen. De verhouding tussen de verschillende categorieën wordt bepaald door het risicorendementsprofiel. Binnen de vastgestelde risicokaders heeft het fonds flexibiliteit om te zoeken naar de beste inkomstbronnen tussen de beleggingscategorieën. Hierdoor kan de verdeling tussen de beleggingscategorieën naar de marktomstandigheden worden aangepast. De focus ligt op het zoeken naar beleggingen met aantrekkelijke inkomstenbronnen binnen de beleggingscategorieën.

Klik hier voor meer informatie over dit fonds.

Mixfondsen

Unibail Rodamco

Unibail-Rodamco belegt in hoogwaardig winkelonroerend goed op dominante locaties in grote Europese steden en heeft als doel een optimale kapitaalstructuur, zowel vanuit het oogpunt van risico als vanuit rendement. Daarnaast heeft het fonds een lange investeringshorizon, zodat actief gezocht wordt naar lange termijn financiering.

Dit fonds wordt onder de naam 'Rodamco' aangeboden door Rodamco Europe N.V., een beursgenoteerde onroerendgoedonderneming. Voor meer informatie en de financiële bijlsluiter van dit fonds kunt u terecht op de website van Rodamco.

Obligatiefondsen

Robeco All Strategy Euro Bonds BH EUR shares

Robeco All Strategy Euro Bonds is een actief obligatiefonds dat streeft naar optimale risicogecorrigeerde rendementen. De niet op een benchmark georiënteerde beleggingsstijl is zeer geschikt om te profiteren van de inefficiënties van benchmarks. Het fonds hanteert een strategische top-downallocatie en profiteert van marktsegmentaties en de heersende kokergedachte, omdat het kan kiezen tussen alle beleggingscategorieën in het vastrentende universum. De performance van het fonds wordt gedreven door meerdere factoren, waarvan landenallocatie op dit moment de meest dominante is.

Voor de prospectus van dit fonds, klik hier.

NN European Fixed Income Fund

NN Investment Partners (verder NN IP) is de vermogensbeheerder van NN Group, een van de grootste Nederlandse financiële dienstverleners genoteerd aan de beurs van Amsterdam.

NN IP biedt klanten wereldwijd, hoogwaardig en betrouwbaar vermogensbeheer en dienstverlening.

Alle beleggingsstrategieën van NN IP hebben het volgende gemeen:

 • actief beheer met het oog op aantrekkelijke beleggingsrendementen,
 • een sterk risicobeheer ter bescherming van klanten en
 • een vernieuwend gebruik van duurzaamheidscriteria in al haar producten.

NN European Fixed Income Fund

NN IP belegt uw geld in verschillende euro obligaties van overheden en bedrijven.

Het risicoprofiel is 3 op een schaal van 1 (laag) tot 7 (hoog).

NN IP belegt hoofdzakelijk in een gespreide portefeuille van leningen in Europese valuta’s. Dit zijn voornamelijk beleggingen waarop een vaste rentevergoeding en een vaste looptijd geldt. Dit zijn bijvoorbeeld vastrentende waarden als obligaties.

Het NN European Fixed Income Fund belegt in staats- en bedrijfsobligaties van hoge kwaliteit. Hoge kwaliteit betekent een kwaliteitsoordeel van AAA tot en met BBB- of een gelijkwaardig kwaliteitsoordeel.

Voldoen beleggingen door marktontwikkelingen op enig moment niet meer aan bovengenoemde criteria voor kwaliteit? Dan streeft NN IP ernaar om die beleggingen binnen drie maanden te verkopen. Dit geldt niet als de verkoop van de beleggingen op dat moment niet in het belang is van beleggers in het fonds.

Meer informatie

Voor meer informatie over NN European Fixed Income Fund of over NN IP kunt u terecht op de website van NN IP: www.nnip.com.