De regering heeft flankerend beleid voor beleggingsverzekeringen opgesteld. Conservatrix volgt dit flankerend beleid voor lopende beleggingsverzekeringen die werden afgesloten vóór 1 januari 2008 en waarbinnen geheel of gedeeltelijk wordt belegd zonder garantie. Dat flankerend beleid is er op gericht zodat:

1. de klant weet wat hij heeft,
2. de klant weet wat hij krijgt en
3. de klant voor de toekomst beter af is.

Per punt geven we de inhoud van het flankerend beleid weer en de invulling die Conservatrix daaraan geeft.

1. De klant weet wat hij heeft

Verzekeraars geven hun klanten begrijpelijke en bruikbare, individuele informatie over wat de eventuele compensatie voor het product betekent. Verzekeraars informeren de klant over de mogelijkheden voor verbetering van hun situatie, waarbij de klant zoveel mogelijk geactiveerd wordt om goed te bekijken wat in zijn situatie het beste is om te doen.

Conservatrix kent geen integrale compensatieregeling inzake de kosten bij een beleggingsverzekering.

Conservatrix verstrekt jaarlijks, bij de informatiemodellen beleggingsverzekeringen aan verzekeringnemers, informatie over kapitaalopbouw door beleggingen. Daarbij wordt gewezen op de mogelijkheid om niet langer te beleggen.

Daarnaast biedt Conservatrix de mogelijkheid de beleggingsverzekering om te zetten naar een alternatief product met lage doorlopende kosten. Conservatrix neemt alle kosten inzake het omzetten naar alternatieve producten voor haar rekening.

In 2012 heeft Conservatrix haar klanten geïnformeerd over de gevolgen van het flankerend beleid voor hun verzekering. Hierbij adviseert Conservatrix de klant om contact op te nemen met zijn of haar financieel adviseur. De financieel adviseur kent zijn of haar persoonlijke situatie. Met zijn hulp kan worden bepaald of het verstandig is om de huidige verzekering voort te zetten of dat het omzetten naar een ander product beter is.

Conservatrix beoordeelt iedere situatie individueel. Klanten die willen weten of zij toch voor compensatie in aanmerking kunnen komen kunnen een brief sturen ter attentie van het Klachtenbureau. Dit kan mogelijk van toepassing zijn op de zogenoemde “schrijnende gevallen”. Van geval tot geval kan Conservatrix beslissen om die verzekeringnemers voor een coulanceregeling in aanmerking te laten komen.

Verzekeraars ontwikkelen laagdrempelige informatiemogelijkheden voor hun klanten, zodat zij zelf kunnen onderzoeken wat hun mogelijkheden zijn.

Conservatrix informeert haar klanten over de mogelijkheid om zijn of haar bestaande product aan te passen. Deze informatie wordt per brief gecommuniceerd. Dat gaat gepaard met rekenvoorbeelden van de geboden oplossingen. Dit kan zijn een overstap naar beleggingen met lagere kosten, stoppen met beleggen en een gegarandeerd kapitaal opbouwen met rentebijschrijvingen of de risicodekking verlagen. In alle gevallen wordt gewezen op het belang van advies door een financieel adviseur.

Voor vragen over de producten of de dienstverlening van Conservatrix kunnen klanten terecht op deze website.

Conservatrix biedt klanten de mogelijkheid om eenvoudig contact op te nemen. Bijvoorbeeld via telefoon (030 20 20 420) of e-mail (relatiebeheer@conservatrix.nl).

Conservatrix geeft geen advies. Hiervoor wordt de klant altijd doorverwezen naar zijn of haar financieel adviseur.

Financieel adviseurs geven bij lopende verzekeringen advies over aanpassingen van die verzekering zonder daarvoor aanvullende kosten in rekening te brengen.

Het adviseren van de klant bij het aangaan van de verzekering en tijdens de verdere looptijd van de verzekering valt onder de zorgplicht van de financieel adviseur. Veelal hebben adviseurs in het verleden een vergoeding gekregen voor het adviseren van de verzekering (afsluitprovisie) maar ook is er vaak een vergoeding voor de financieel adviseur geregeld voor advisering tijden de looptijd van de verzekering (doorlopende provisie). Van de adviseur mag worden verwacht dat hij niet opnieuw kosten in rekening brengt voor advisering naar aanleiding van het flankerend beleid zoals door ons gevoerd. Aangezien het hier een afspraak betreft tussen de klant en zijn of haar adviseur zal de klant dit moeten bespreken met zijn of haar adviseur.

Als de klant geen adviseur meer heeft bieden verzekeraars daar oplossingen voor. De verzekeraar brengt de klant daarvoor geen kosten in rekening.

Conservatrix vervult geen adviserende rol. Die wordt vervuld door een financieel adviseur.

Met algemene vragen kan de klant terecht bij de afdeling Relatiebeheer van Conservatrix. Het telefoonnummer is 030 20 20 420. De medewerkers van Conservatrix staan de klant graag te woord zonder dat daarvoor extra kosten in rekening worden gebracht.

Klanten die geen financieel adviseur meer hebben kunnen ook terecht op deze website. Op basis van de postcode van de klant wordt snel een financieel adviseur in zijn of haar buurt gevonden. Desgewenst kunnen ook de medewerkers van Conservatrix de klant van dienst zijn bij het zoeken naar een financieel adviseur.

2. De klant weet wat hij krijgt

De verzekeraar vraagt geen kwijting bij de uitbetaling van de compensatie of coulance-regeling.

Conservatrix kent geen integrale compensatieregeling inzake de kosten bij een beleggingsverzekering.

In alle gevallen waarbij voor 50% of meer belegd wordt zonder garantie heeft Conservatrix ervoor gezorgd dat er minimaal 60% van de premies die tot 31 december 2012 door de klant zijn betaald voor kapitaalopbouw als opgebouwde waarde in de beleggingsverzekering zit. Uit coulance heeft Conservatrix een eventueel tekort eenmalig aangevuld. Conservatrix vraagt geen kwijting in geval van de coulance-regeling.

De tot nu toe verschuldigde compensatie wordt in de polis gestort.

Conservatrix kent geen integrale compensatieregeling inzake de kosten bij een beleggingsverzekering.

Als er sprake is van de coulance-regeling dan is het tekort per 1 januari 2013 in de polis gestort.

3. De klant is voor de toekomst beter af

Binnen het lopende product is wisselen naar goedkopere fondsen of van risicodekking eenmalig of binnen de periode van uitvoering van het flankerend beleid zonder kosten, mogelijk.

Conservatrix biedt haar klanten een kosteloze overstapmogelijkheid naar een alternatieve levensverzekering met een gegarandeerd eindkapitaal. Daarnaast kunnen klanten kosteloos de risicodekking en de fondsverdeling binnen het lopende product aanpassen.

Conservatrix raadt haar klanten aan om na de ontvangst van de informatie over het flankerend beleid contact op te nemen met zijn of haar financieel adviseur. Hij of zij kent de persoonlijke situatie van de klant. Met zijn of haar hulp kan de klant bepalen of het verstandig is de huidige verzekering voort te zetten of dat het omzetten naar een ander product beter is.

Een aanbieder biedt betere en goedkopere producten aan.

Het alternatief dat Conservatrix haar klanten biedt voldoet aan deze richtlijn.

Als de klant kiest voor een alternatief product bij dezelfde of een andere aanbieder worden er geen kosten als gevolg van de overstap berekend.

Bij beëindiging van een beleggingsverzekering, vallend onder het flankerend beleid, rekent Conservatrix geen verkoopkosten van beleggingen en geen afkoopkosten.

Aanbieders onderwerpen de nieuwe en aangepaste producten aan grondige analyse door middel van hun review- en productontwikkelingsprocessen.

Productontwikkeling vindt plaats op basis van het zogenaamde Product Acceptatie en Evaluatie Proces. Dit proces is opgesteld op basis van de richtlijnen en regels die door de toezichthouders en andere partijen, zoals het Verbond van Verzekeraars, zijn opgesteld. Met het Product Acceptatie en Evaluatie Proces toetst Conservatrix of producten en productwijzigingen verantwoord zijn voor klanten en de verzekeraar. Door deze werkwijze kunnen problemen voorkomen worden.