Bij overlijden van de verzekerde kunt u dit melden door een e-mail te sturen naar relatiebeheer@conservatrix.nl

Om zo spoedig mogelijk tot uitkering van het verzekerd bedrag over te gaan ontvangen wij graag het volgende:

  • de originele polis (per post)
  • de akte van overlijden
  • het bankrekeningnummer waarop u de uitkering wilt ontvangen
  • correspondentieadres van de nabestaanden

De uitkering wordt gedaan uiterlijk 15 werkdagen nadat wij over alle benodigde gegevens beschikken.