Hoe kan ik arbeidsongeschiktheid melden?

Om te beoordelen of u voor de (gedeeltelijke) premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid in aanmerking komt, ontvangen wij graag het volgende:

  • een recente verklaring van het UWV.  Hierin moeten duidelijk de mate en/of duur van de arbeidsongeschiktheid staan.
  • uw verzoek voor (gedeeltelijke) premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid.
  • het polisnummer

U kunt deze documenten e-mailen naar: medisch@conservatrix.nl

Wij beoordelen uw verzoek tot premievrijstelling en stellen eventueel aanvullende (medische) vragen. Wij laten u vervolgens weten of u recht hebt op premievrijstelling en de hoogte ervan.