De waardeontwikkeling binnen uw beleggingsverzekering wordt berekend door de beleggingsopbrengsten bij de door u betaalde premies op te tellen en daarop de kosten en de overlijdensrisicopremies in mindering te brengen.

Door deelname in Conservatrix Rentegarantie wordt niet meer belegd, maar wordt kapitaal opgebouwd door middel van jaarlijkse rentebijschrijvingen.

Gegarandeerd eindkapitaal

De premie die u betaalt wordt door ons voor verschillende doelen gebruikt. Een deel van de premie wordt gebruikt om een gegarandeerd kapitaal op te bouwen, een ander deel voor de overlijdensrisicoverzekering(en) en weer een ander deel voor eventuele aanvullende verzekeringsdekkingen.

Met Conservatrix Rentegarantie bent u dus gegarandeerd van een bepaald eindkapitaal. Die garantie geldt als de verzekering tot uitkering komt bij in leven zijn van de verzekerden op de einddatum. Zo weet u dus van te voren welk bedrag u ontvangt.

Hoger eindkapitaal mogelijk

Naast de garantie heeft u kans op een hoger eindkapitaal door rendementswinstdeling.

Die regeling werkt als volgt. Ieder jaar wordt het rendement van alle door Conservatrix verstrekte hypothecaire leningen vastgesteld. In het geval van Conservatrix Rentegarantie is het netto rendement de basis voor de rendementswinstdeling.

Als het gemiddelde netto rendement in het voorgaande jaar hoger is dan 4%, dan is er in het volgende jaar sprake van rendementswinstdeling. De rendementswinstdelingsregeling houdt in dat u een aandeel krijgt van 85% van het deel van het rendement boven 4%. Dat aandeel wordt door Conservatrix bijgeschreven op de binnen de verzekering opgebouwde waarde.

Maak een afspraak met uw financieel adviseur

Het is verstandig om over uw beleggingsverzekering een afspraak te maken met uw financieel adviseur. Met hem of haar kunt u bespreken wat voor u de beste oplossing is. Bijvoorbeeld, heeft u de beleggingsverzekering om uw hypotheek terug te betalen? Dan moet u ook overleggen met de bank over wat u wel en niet mag. Uw financieel adviseur kan u hier meer over vertellen. Heeft u geen financieel adviseur? Hier vindt u snel een adviseur bij u in de buurt.