Beste Klant, 

In het artikel van Het Financieele Dagblad over Conservatrix, gepubliceerd op vrijdag 22 februari, staan een aantal cruciale onjuistheden. Hierdoor worden helaas onjuiste suggesties gewekt over een veranderende relatie tussen Conservatrix en u als klant.

We kunnen ons goed voorstellen dat u daar vragen over heeft, die beantwoorden we hierbij:

De realiteit is dat de relatie van Conservatrix met haar klanten onveranderd is. Sterker nog, de uitkeringszekerheid naar klanten toe is zelfs verbeterd dankzij het versterken van de kapitaalspositie door Conservatrix in 2017, zoals met De Nederlandsche Bank afgesproken bij de overname van Conservatrix door Eli Global in mei 2017.

De afgesloten verzekeringscontracten waren én zijn tussen Conservatrix en u als klant. De suggestie dat er polissen van klanten over zijn gegaan naar derde partijen is volstrekt onjuist. Bovendien is er geen sprake van dat directe polisgelden die gekoppeld zijn aan klantcontracten naar derde partijen zijn overgemaakt. Deze zijn en blijven bij Conservatrix.

Garantiebedrag

Daarnaast staat het garantiebedrag van minimaal 150 miljoen euro dat door Conservatrix in het kader van het herverzekeringscontract met Colorado Bankers Life Insurance Company is verkregen, op een rekening bij Fifth Third Bank (www.53.com) in de staat New York, onder toezicht en wetgeving van de staat New York.Er kunnen geen onttrekkingen aan deze rekening gedaan worden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van het bestuur van Conservatrix. Hiermee zijn de belangen van onze klanten maximaal geborgd en is Conservatrix in staat om aan haar huidige en toekomstige financiële verplichtingen richting haar klanten te voldoen.

Herverzekeringscontract

De herverzekeringsovereenkomst als contract is door Eli Global opgesteld  en afgestemd met DNB voor de overname in mei 2017, waarbij De Nederlandsche Bank  en Eli Global samen afspraken hebben gemaakt over de voorwaarden waaronderEli Global de aandelen van Conservatrix zou kunnen verkrijgen.

We hopen hiermee uw vragen te hebben beantwoord. Mocht u meer vragen hebben, neem dan contact op met onze klantenservice.