Het DGA Garantiepensioen

Per 1 augustus 2014 hebben wij Het DGA Garantiepensioen uit ons assortiment genomen. Heeft u een polis van Het DGA Garantiepensioen? Dan verandert er voor u niets.

Wat is Het DGA Garantiepensioen?

Met Het DGA Garantiepensioen wordt gekozen voor optimale zekerheid van het opgebouwde kapitaal dat op de datum van pensionering voor periodieke uitkeringen beschikbaar moet komen. Het kapitaal wordt opgebouwd met gegarandeerde rentebijschrijvingen. Die garantie geldt als het kapitaal in de verzekering voor periodieke pensioenuitkeringen beschikbaar komt op de afgesproken pensioendatum.

Het is mogelijk dat Het DGA Garantiepensioen is uitgebreid met aanvullende dekkingen: een partnerpensioen of wezenpensioen of premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid.

Wilt u iets veranderen aan uw verzekering?

Wilt u iets veranderen aan Het DGA Garantiepensioen? Dan moet u ons een brief of e-mail sturen waarin u schrijft wat u wilt veranderen. Vinden wij de verandering goed? U ontvangt van ons een voorstel met de gevolgen voor uw verzekering inzichtelijk gemaakt. Als u daarmee akkoord gaat dan sturen wij u een nieuwe polis.

Wij raden u aan om eerst contact te zoeken met uw financieel adviseur. Hij of zij kan u adviseren over hoe uw verzekering het beste aansluit op uw persoonlijke situatie.

Polisvoorwaarden

Wilt u graag de polisvoorwaarden van uw verzekering inzien? Neem dan contact met ons op. Wij zijn telefonisch bereikbaar op werkdagen van 9.00 uur tot 17.00 uur, telefoonnummer 030 - 20 20 420 (lokaal tarief). Of stuur een e-mail naar relatiebeheer@conservatrix.nl.

Heeft u nog vragen?

Heeft u vragen over uw verzekering? Neemt u dan contact op met uw financieel adviseur of met onze afdeling Relatiebeheer via relatiebeheer@conservatrix.nl of via 030 - 20 20 420.

Het MKB Garantiepensioen

Per 4 december 2014 hebben wij Het MKB Garantiepensioen uit ons assortiment genomen.

Wat is Het MKB Garantiepensioen?

Het MKB Garantiepensioen is een collectief pensioen op basis van beschikbare premieregeling. De werkgever stelt premies beschikbaar om een gegarandeerd pensioenkapitaal voor de werknemers op te bouwen. Het budget is dus vooraf al bepaald. Met dit kapitaal kopen deelnemers op de pensioendatum het pensioen aan.

Het is mogelijk dat Het MKB Garantiepensioen uitgebreid is met aanvullende dekkingen: een partnerpensioen of wezenpensioen of premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid.

Bent u werkgever?

U bent werkgever en u heeft Het MKB Garantiepensioen van Conservatrix? Dan verandert er tot aan het einde van het pensioencontract niets.

Bent u een deelnemer?

U bent deelnemer? Dan verandert er voor u niets. Uw werkgever betaalt pensioenpremies. Met die premies bouwt u een gegarandeerd bedrag op waarmee u op uw pensioendatum een pensioen aankoopt. Dit pensioen bestaat uit periodieke uitkeringen die u vanaf het moment van pensionering ontvangt. Deze kunt u gebruiken als aanvulling op uw AOW-uitkering.

Bij de start van de pensioenregeling heeft u een polismap met alle relevante informatie over Het MKB Garantiepensioen ontvangen, zoals uw polis en startbrief. Daarnaast ontvangt u jaarlijks een Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Dat geeft inzicht in de uitkering bij pensionering en arbeidsongeschiktheid. En in de eventuele uitkeringen die uw nabestaanden krijgen.

Polisvoorwaarden

Wilt u graag de polisvoorwaarden van uw verzekering inzien? Neem dan contact met ons op. Wij zijn telefonisch bereikbaar op werkdagen van 9.00 uur tot 17.00 uur, telefoonnummer 030 - 20 20 420 (lokaal tarief). Of stuur een e-mail naar relatiebeheer@conservatrix.nl.

Heeft u nog vragen?

Heeft u vragen over uw verzekering? Neemt u dan contact op met uw financieel adviseur of met onze afdeling Relatiebeheer via relatiebeheer@conservatrix.nl of via 030 - 20 20 420.

Pensioen 1-2-3

Pensioen 1-2-3 geeft u als deelnemer informatie over de belangrijkste onderdelen van de pensioenregeling die uw werkgever voor u heeft gesloten.

Pensioen 1-2-3 zorgt er voor dat iedere werknemer die pensioen opbouwt op dezelfde herkenbare wijze over pensioen geïnformeerd wordt. De vorm, de koppen en iconen gelden daarom voor iedere pensioenuitvoerder.

Wat is Pensioen 1-2-3?

Pensioen 1-2-3 is een nieuwe vorm van pensioencommunicatie. Pensioen 1-2-3 biedt in drie lagen informatie over uw pensioenregeling.

Laag 1: De pensioenregeling ‘in 5 minuten’

In deze eerste laag worden alle belangrijke onderdelen van uw pensioenregeling genoemd.

Laag 2: De pensioenregeling ‘in 30 minuten’

Deze tweede laag gaat dieper in op alle informatie uit laag 1.

Laag 3: De pensioenregeling ‘in detail’

Deze derde laag bevat documenten zoals de uitvoeringsovereenkomst, het pensioenreglement en het jaarverslag van Conservatrix.

In Laag 1 en 2 van Pensioen 1-2-3 krijgt u als nieuwe deelnemer antwoord op de volgende 7 vragen:

1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling wel?
2. Wat krijgt u in onze pensioenregeling niet?
3. Hoe bouwt u pensioen op?
4. Welke keuzes hebt u zelf?
5. Hoe zeker is uw pensioen?
6. Welke kosten maken wij?
7. Wanneer moet u in actie komen?

Voorbeelden laag 1 en 2
Pensioen 1-2-3 bevat informatie afgestemd op uw pensioenregeling bij Conservatrix. Een voorbeeld van laag 1 en 2 vindt u hieronder.

De voorbeelden zijn gemaakt op basis van de meest voorkomende pensioenregelingen bij Conservatrix. Het is mogelijk dat uw pensioenregeling op sommige punten afwijkt. Wilt u de Pensioen 1-2-3 voor uw regeling ontvangen? Stuur dan een e-mail naar pensioenenlijfrente@conservatrix.nl.
Kostenoverzicht pensioenregeling
U bouwt via uw werkgever pensioen bij ons op, zolang u daar in dienst bent. Voor de uitvoering van deze pensioenregeling vragen wij uitvoeringskosten. Dit zijn de volgende kosten:

  • Jaarlijkse kosten per deelnemer (per basis- of excedentregeling): € 120,-
  • Jaarlijkse kosten individueel bijsparen per deelnemer (als de basisregeling bij Conservatrix loopt): € 25,-
  • Jaarlijkse kosten per deelnemer in geval van een losse bijspaarregeling (de basisregeling loopt bij een bedrijfstak- of ondernemingspensioenfonds): € 120,-

Uw werkgever betaalt de kosten voor de uitvoering van de pensioenregeling aan ons.
Documenten laag 3
Hieronder vindt u een aantal belangrijke documenten uit laag 3 van Pensioen 1-2-3.

Wilt u het pensioenreglement en de uitvoeringsovereenkomst inzien? Neem dan contact op met onze afdeling Pensioen- & Lijfrenteverzekeringen via 030 - 20 20 420. U kunt ons bellen op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur. Of stuur een e-mail naar pensioenlijfrente@conservatrix.nl.