Bel ons

Wij kennen geen callcenters of keuzemenu's. Eén telefoontje en de receptioniste verbindt u direct door. U krijgt een medewerker aan de lijn met verstand van zaken, die u meteen verder helpt. Daarbij garanderen wij dat u nooit langer hoeft te wachten dan vijf minuten. Wij zijn telefonisch bereikbaar op werkdagen van 9.00 uur tot 17.00 uur, telefoonnummer 035 548 08 72 (lokaal tarief). U krijgt bij ons direct een receptionist aan te spreken die u verder helpt. 

E-mail ons

U kunt ons bereiken via het e-mailadres relatiebeheer@conservatrix.nl.

Binnen 48 uur ontvangt u van ons een bevestiging dat wij uw vraag hebben ontvangen. Wij houden ons aan bepaalde reactietermijnen. Hoe snel wij reageren hangt af van de vraag of het verzoek. Op deze pagina leest u hier meer over.

Contactgegevens

Postadres: Postbus 6, 3740 AA Baarn
Bezoekadres: Javalaan 7, Baarn

Wilt u met ons persoonlijk kennismaken? Dat kan! Tijdens werkdagen ontvangen wij u graag in ons kantoor in Baarn.

Huize Canton Conservatrix

Overige gegevens

KvK Gooi- en Eemland: 31007947
AFM vergunningnummer: 12000384

Sociale media

U kunt ook contact met ons opnemen via sociale media.

Overlijden melden

De verzekerde is overleden. Wat nu?

Is de verzekerde overleden? Dan betalen wij een bedrag. Om dat bedrag te kunnen betalen, hebben wij de volgende documenten nodig:

  • een akte van overlijden;
  • de originele polis;
  • een schriftelijk verzoek met vermelding van de bankgegevens om het verzekerde bedrag uit te keren, ondertekend door de begunstigde(n) (degene die de uitkering ontvangt);
  • een kopie van een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs van de begunstigde(n).

In sommige gevallen hebben wij ook een verklaring van erfrecht nodig. In de verklaring van erfrecht staat wie de erfgenamen zijn. Hiermee kunnen wij bepalen aan wie wij het geld moeten betalen. Een verklaring van erfrecht is nodig als niet duidelijk is wie de betaling ontvangt. Deze verklaring kunt u opvragen bij een notaris. De kosten hiervan zijn echter wel voor uw rekening.

U kunt deze documenten sturen naar:

Conservatrix Levensverzekeringen
Postbus 6
3740 AA BAARN

Wat gebeurt er als u de documenten heeft opgestuurd?

Heeft u de documenten naar ons opgestuurd? Dan betalen wij uiterlijk vijftien werkdagen nadat wij de documenten ontvangen hebben het verzekerde bedrag uit.

Waarom moet u deze documenten opsturen als u ons verzoekt om de verzekering uit te keren?

Wij zijn verplicht de identiteit van de ontvanger van de uitkering vast te stellen op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Om die reden hebben we een kopie van een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs en de bankgegevens nodig.

Wij hebben uw verzoek tot betaling (gedeeltelijk) afgewezen. Waarom is dat?

Wij kunnen een aanspraak (claim) op een verzekering afwijzen. Hiervoor kunnen wij verschillende redenen hebben. Als wij uw claim afwijzen dan laten wij u dat schriftelijk weten. Uiteraard met onze reden van de afwijzing.

Het is belangrijk dat u goed op de hoogte bent van eventuele beperkingen van de verzekering, voordat u de verzekering afsluit. Daarmee voorkomt u teleurstellingen. Ook is het van belang dat u weet wanneer u aanspraak kunt maken op de verzekering. En welke informatie we daarvoor nodig hebben.

Bent u niet tevreden over het bedrag dat wij betalen?

Bent u niet tevreden over het bedrag dat wij betalen? Dan horen wij dat natuurlijk graag. Meer informatie over hoe wij omgaan met uw klacht en wat u kunt doen vindt u hier.

Hoe snel behandelen wij uw klacht?

Heeft u een klacht? Dan lossen wij die natuurlijk graag direct met u op. Lukt dat niet? Dan informeren wij u binnen vijftien werkdagen over een oplossing. Ontvangen wij uw klacht via uw financieel adviseur? Dan handelen wij uw klacht met uw financieel adviseur af. Uw financieel adviseur is dan verantwoordelijk om u daarover te informeren.

Meer informatie over onze reactietermijnen vindt u hier.

Heeft u nog vragen?

Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact op met uw financieel adviseur. Natuurlijk kunt u ook met ons contact opnemen. Ons telefoonnummer is (035) 548 08 72. U kunt ons bellen op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur. Of stuur een e-mail naar relatiebeheer@conservatrix.nl. Wij helpen u graag.